73402, Тоҷикистон Душанбе, к.Спортивная 6; (+992 37) 2351023; 2367815;

Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

Меню

Таърихи мо

Аз таърихи таъсиси Кумита (1991-2015)

Ҷумҳурии Тоҷикистон баробари ба даст овардани истиқлолият зарурати ташаккул ва амалӣ намудани сиёсати давлатии ҷавононро пазируфтааст. Баъди 6 моҳи соҳиб гаштан ба истиқлолияти давлатӣ аз ҷониби Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гаштани қонуни асосии ҷавонон – Қонун «Дар бораи сиёсати давлатии ҷавонон» (13 марти соли 1992 тасдиқ гаштааст) далели ин гуфтаҳост. Ибрози он бамаврид аст, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон миёни Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил яке аз аввалинҳо шуда, қонуни асосии ҷавононро қабул кардааст. Ин бори дигар собит месозад, ки кишвари азизамон Тоҷикистон дар таҳкими сиёсати давлатдорӣ ва сохтмони ҷомеаи демократии ҳуқуқбунёд ташаккули сиёсати ҷавононро яке аз самтҳои асосӣ ва стратегии фаъолият медонад.

Пеш аз қабули қонуни мазкур заҳмати Кумитаи Марказии анҷумани XXV Иттифоқи Ленинии Коммунистии Тоҷикистон (ИЛКҶТ) беканор буд. Бо амри тақдир вазифаи азнавсозии фаъолияти комсомол дар шароити ноустувори ҷамъиятӣ, буҳрони системаи иҷтимоию иқтисодӣ, ки ба рушди иҷтимоии ҷавонон халал мерасониданд, ба зиммаи ҳамин анҷумани комсомоли Тоҷикистон вогузор гашта буд.

Бо назардошти ин, анҷумани XXV ИЛКҶТ 18 сентябри соли 1990 қарори дахлдорро оид ба лоиҳаи Қонун «Оид ба сиёсати ҷавонони РСС Тоҷикистон» қабул менамояд, ки дар он анҷуман изтиробу ҳаракати худро нисбат ба вазъияти номусоиди иқтисодӣ, ҳолати ногувори саломатии руҳию маънавӣ ва ҷисмонию ахлоқии насли ҷавон изҳор намуда, диққати роҳбарияти давлат ва Ҳукумати мамлакатро ба ҳалли таъҷилии масъалаҳои ҷавонон, коркард ва асосҳои сиёсати давлатии ҷавонон, фароҳам овардани шароитҳо барои рушди фаъолияти иқтисодию сиёсии ҷавонон ҷалб карда буд. Ҳамзамон вакилони анҷуман муҳимият ва зарурати ин сиёсатро дар раванди ташаккули тарбияи идеологии ҷавонон пазироӣ намуда, ҳамаҷониба дастгирӣ намуданд. Дар марҳилаи хотимаёбии ин анҷуман ногузирии таҳия ва татбиқи амалии сиёсати комилу босамари давлат нисбат ба ҷавонон иброз гардида, ҳайати нави Кумитаи Марказии ИЛКҶТ вазифадор гардид, ки ҳарчи тезтар лоиҳаи Қонуни РСС Тоҷикистон «Дар бораи ҷавонон»-ро таҳия намуда, ба сессияи навбатии Шурои Олии ҷумхурӣ барои баррасӣ пешниҳод намояд.

Тибқи ин супориш, пленуми Шурои Кумитаи Марказии (ШКМ) ИЛКҶТ-и 27 декабри соли 1990 баргузор гашта лоихаи Қонун «Дар бораи ҷавонон»-ро ба Шурои Олии РСС Тоҷикистон пешниҳод намуд.

Кумитаи Марказии комсомоли Тоҷикистон роҷеъ ба масъалаи таъсис додани сохтори иҷроияи сиёсати давлатии ҷавонон расман ба Президенти РСС Тоҷикистон Қ. Маҳкамов муроҷиат менамояд. Дар ин хуҷҷат зикр гаштааст, ки «Ҳоло дар доираи қонунгузорӣ КМ ИЛКҶ Тоҷикистон лоихаи Қонун «Дар бораи ҷавонони РСС Тоҷикистон»-ро пешниҳод намуд, қарорҳои Шуроҳои вилоятию шаҳрии депутатҳои халқи Ленинобод «Дар бораи тадбирҳо оид ба ташаккул додани сиёсати давлатии ҷавонон» кабул гаштаанд, корҳо барои омода сохтани барномаҳои ҷавонон дар вилоятхои Қургонтеппа ва Кӯлоб оғоз шудаанд, дар баъзе шаҳру ноҳияҳо корхонаҳои саноатӣ, колхозу савхозҳо як қатор қарорҳо оид ба ҳимояи манфиатҳои ҷавонон, мусоидат намудан ба фаъолияти хоҷагии онҳо ва дастгирии созмонҳои ҷавонон қабул гаштааст». Ҳамин тавр, дар ҷумҳурӣ ҷараёни сиёсати мақсаддори ҷавонон фаъолона ташаккул меёбад. Дар хуҷҷати мазкур КМ ИЛКҶТ талаботи худро оид ба ҳарчи тезтар таъсис додани мақомоти давлатии кор бо ҷавонон дар сохтори ҳокимияти иҷроия изҳор намуда, тартиботи мушаххаси ташаккул додан ва муайян кардани статуси ин мақомотро пешниҳод кардааст.

Дар натиҷаи ин заҳматҳо 9 феврали соли 1991 бо Фармони Презденти РСС Тоҷикистон №ФП-27 Кумитаи давлатӣ оид ба кор бо ҷавонон, тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш таъсис дода шуд.

Ақидаи КМ ИЛКҶ Тоҷикистон нисбати дар марҳилаи аввали ташаккулёбии сиёсати давлатии ҷавонон номатлуб будани таъсиси сохтори ҳамҷоя («ҳамҳудуд») ҳануз дар муроҷиатномаи он ба унвони Президенти ҷумдурӣ аз 15 феврали соли 1991 иброз гардида буд. Роҷеъ ба ин масъала дар ин санад омадааст: «Дар даврае, ки сиёсати давлатии ҷавонон нав ташаккул меёбад, ба назари мо дар як Кумита якҷоя намудани ду самти кофӣ мустақил мувофиқи мақсад нест. Ин метавонад самти фаъолияти Кумитаи пешниҳодшавандаро ҷиддӣ тағйир дода, мақоми онро дар масъалаҳои ҳифзи иҷтимоии ҷавонон, рушди ҳаракати ҷавонон дар ҷумҳурӣ ва нақши онро дар азнавсозии ҷомеа паст намояд».

Новобаста аз ин КМ ИЛКҶ, Тоҷикистон иқдоми пешгирифтаро пазироӣ намуда, таклифҳои гуногунро дар самти баланд бардоштани самарранокии фаъолияти мақомоти давлатии кор бо ҷавонон пешниҳод менамуд. Масалан, КМ ИЛКҶТ соли 1991 ба роҳбарияти Кумитаи давлатии оид ба кор бо ҷавонон, тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш ва Кумитаи кор бо ҷавонони Шӯрои Олии РСС Тоҷикистон муроҷиат намуда, таклифи мушаххасро оид ба сохтор ва вазифаҳои Кумитаи давлатӣ дар самти татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон пешниҳод карда буд. Дар ин пешниҳодот аз ҷумла иброз гашта буд, ки «.. вазифаи давлат ва сохторҳои вайро ҳамчун кафолати ҳифзи иҷтимоии ҷавонон эътироф карда, дар ҷараёни бевоситаи коркард ва татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон нерӯ ва имкониятҳои худи ҷавонон бояд фаъолона истифода гарданд». Бешубҳа ин гуфтаҳо, бори дигар собит месозад, ки таҷрибаи комсомол дар соҳаи кор бо ҷавонон бою рангин буда, нерӯи бузург дошт.

Таҳлилу омӯзиши ҷараёни баъдинаи ташаккулёбии сиёсати давлатии ҷавонон дар Тоҷикистон нишон медиҳад, ки маҳз аз мадди назар дур мондани пешниҳодоту таклифҳои ташкилоти ботаҷрибаю бонуфӯзи ҷавонон, истифода нагаштани иқтидору имкониятҳои он дар марҳилаи аввали ташаккулёбии сиёсати давлатии ҷавонон боиси баъди як соли фаъолияти нопурра соли 1990 барҳам хурдани нахустин идораи давлатии кор бо ҷавонон гардид.

Баъди барҳам хурдани сохтори давлатии кор бо ҷавонон кадрҳои ботаҷрибаи он пароканда шуданд, ба дигар сохторҳои давлатӣ ба кор гузаштанд, шабакаи мавҷудаи хадамоти иҷтимоӣ барои ҷавонон барҳам хурд.

Ҳамин тавр, кушиши нахустини ташаккули сиёсти давлатии ҷавонон дар Тоҷикистон бо сабабхои субъективй тақдири бебарориро соҳиб гашт ва моҳи январи соли 1992 дар ҳайати нави Девони Вазирон бар ивази Кумитаи давлатӣ оид ба кор бо ҷавонон, тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш Кумитаи давлатӣ оид ба варзиш ва туризм таъсис меёбад.

Новобаста ба ин, 13 марти соли 1992 Шӯрои Олии Ҷумқурии Тоҷикистон қонуни асосии ҷавонон «Дар бораи сиёсати давлатии ҷавонон»-ро кабул намуд. Сипас, байни соли 1992 бори дигар мақомоти давлатии кор бо ҷавонон дар шакли Кумитаи давлатӣ оид ба кор бо ҷавонон, варзиш ва туризм барқарор мегардад, вале бо сабаби номусоидии вазъияти сиёсии кишвар он фаъолияти муккамал намебарад.

9 июни соли 1993 баъди барқарор гаштани сохти коститутсионӣ бо қарори Шӯрои Вазирони Ҷумҳурии Тҷчикистон №256 Кумитаи корҳои ҷавонони назди Шӯрои Вазирони Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис меёбад. Ин оғози кушиши дуюми ташаккул додани сиёсати давлатии ҷавонон буд. Мутаасифона, ташаббуси индафъаина пешгирифта низ ҷомаи амал напӯшид. Баъди якуним соли фаъолият дар натиҷаи ислоҳоти ҳокимияти давлатӣ Кумитаи мазкур барҳам хурд.

Ҳамин тавр, саъйи дуюми комилан ташаккул додани сиёсати давлатии ҷавонон дар Тоҷикистон низ бо нобарорӣ дучор гашт. Сабаҳои объективии рух додани ин ҳолат нисбат ба сабабҳои субъективиаш зиёд буданд, ҳол он ки дар кушиши якум вазъият хусусияти бараксро дошт. Новобаста ба он, ки ҳангоми кушиши аввал низ ҷамъият дар вазъияти ногувор ва муборизаи шадиди сиёсии тарафҳои гуногун қарор дошт, дар он вақт имконияти бузурги истифода намудани иқтидори комсомол, баъдан Иттифоқи Ҷавонони Тоҷикистон, мавҷуд буд. Аммо ҳангоми кушиши дуюм чунин имконият набуд, аллакай ташкилоти ҷавонон иқтидори худро гум карда буд.

 Марҳилаи нави ташаккулёбии сиёсати давлатии ҷавонон

Равшан аст, ки пас аз барқарор намудани сохти конститутсионӣ роҳбарияти нави ҷумҳурӣ фаъолияту нерӯи худро ба самти барқарор намудани сулҳу субот, ваҳдат, ризоияти миллӣ дар мамлакат равона мекард. Баъди орому осоишта гаштани ҳаёти халқ, ба даст овардани ризоияти миллӣ, ваҳдат, Президенти мамлакат Э.Ш.Раҳмонов 23 майи соли 1997 бо намояндагони ҷавони кишвар вохӯрӣ доир менамояд ва фармони худро таҳти рақами №727 “Дар бораи баъзе тадбирҳои беҳтар намудани кор бо ҷавонон” ба имзо мерасонад. Сипас, мутобиқи он фармон қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 майи соли 1997, №240 дар бораи таъсиси Кумитаи кор бо ҷавонони назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба имзо мерасад. Бо ин кушиши сеюми ташаккули сиёсати давлатии ҷавонон оғоз гашт.

Ҳамин тариқ, кушиши навбатии ташаккули қисмати ташкилии сиёсати давлатии ҷавонон бомуваффақият анҷом ёфта, қисмати ташаккули идеологии он оғоз ёфт. Таҷрибаи 7 сола доштани Кумитаи кор бо ҷавонони нишон медод, ки иқтидори он пурқувват гашта, барои минбаъд нигоҳ доштани мақоми абадии худ тайёр аст.

Дар натиҷаи номукамалии сиёсати давлатии ҷавонон солҳои 1990-1997 ба Кумитаи кор бо ҷавонони навтаъсис ба ғайр аз қонуни асосии ҷавонон қариб, ки чизе мерос намонда буд. Набудани асосҳои меъёрию ҳуқуқӣ ба татбиқи бошитоби қонуни асосии ҷавонон мусоидаткунада, самтҳои тамоюлнокӣ аз мавқеъи илмию назариявӣ асоснок гашта, заминаҳои методӣ, иттилоотию таҳлилӣ, моддию техникӣ ва кадрии сиёсати давлатии ҷавонон нишондиҳандаҳои асосии фазоеро, ки Кумитаи кор бо ҷавонон дар он фаъолияти худро оғоз намуд, ташкил менамуданд.

Бо вуҷуди ин ба роҳбарияти Кумита муяссар гашт, ки охирҳои соли 1997 ба муваффақиятҳои ҷиддӣ соҳиб гардад. Дар ин муддати кутоҳ ду қарори муҳиму умдаи Ҳукумати ҷумҳурӣ таҳия ва қабул гаштанд, ки тибқи онҳо асосхои ташкилӣ ва маблағгузории фаъолияти Кумитаи кор бо ҷавонон, ягонагӣ дар муайян намудани моҳияти сиёсати давлат нисбат ба насли ҷавон, системаи амудии рохбарӣ, пешбурди сиёсати кадрӣ ва маблағгузории мақомоти кор бо ҷавонон, инчунин мақоми Кумита, чун мақомоти идораи давлатӣ ва ҳамоҳангсози байнисоҳавӣ оид ба татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон, муқаррар гаштаанд. Ғайр аз ин, то охири соли 1997 чор идораҳои вилоятӣ ва шаҳри Душанбе, кариб 60 шӯъбаҳои шаҳрию ноҳиявии кор бо ҷавонон таъсис дода шуда буданд. Ба даст овардани чунин нишондодҳо дар ду марҳилаҳои пешинаи ташаккулёбии Кумита муяссар нагашта буданд.

Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки охири соли 1997 даври ташкилёбии сиёсати давлатии ҷавонон дар Тоҷикистон бомуваффақият анҷом ёфт. Ин марҳила хело вазнину мушкил ва тулонӣ (7 сол) гузашт, хусусияти рушди он инъикоси вазъияти дар ҷомеа ҷойдошта буд.

Марҳилаи дуюми ташаккулёбии сиёсати давлатии ҷавонон дар Тоҷикистон аввалҳои соли 1998 оғоз ёфт. Кумита дар тули чор соли фаъолият фазои сиёсати давлатиро нисбати ҷавонон ба куллй тағйир дод. Дар ин давра дар раванди таҳкими асосҳои меъёрию ҳуқуқии сиёсати давлатии ҷавонон, таҳияи механизмҳои татбиқи қонуни асосии ҷавонони ҷумҳурӣ, дастгирии ҷавонони боистеъдод ва ташаккули хадамоти иҷтимоӣ барои ҷавонон ва ё дар умум натиҷаҳои муҳиму самарабахш дар ҷараёни инкишофи сиёсати ҷавонон ба даст омаданд.

Айни замон бо дарназардошти тақозои ҷомеаи муосир ва ислоҳоти идораи давлатӣ Кумитаи мазкур тибқи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 декабри соли 2006 №609 ба Кумитаи ҷавонон, варзиш ва сайёҳии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон табдил дода шуд, ки фаъолиятро дар самти татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон, варзиш ва тарбияи ҷисмонӣ ва сайёҳӣ ба роҳ мондааст.

Ҷавонон

12.07.2018 Конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ – амалӣ таҳти унвони «Ҳунарҳои мардумӣ: эҳё, ҳолат, рушд ва дурнамо» дар шаҳри Ҳисор баргузор гардид.

Имрӯз бо ташаббуси Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Ҳисор конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ – амалӣ таҳти унвони «Ҳунарҳои мардумӣ: эҳё, ҳолат, рушд ва дурнамо» баргузор гардид. Дар кори конфронс роҳбарияти Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш, рушди сайёҳӣ, кор бо занон, Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ, Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон, олимон ва муҳаққиқони ҷавонон, ҷавонони касбу кори гуногун ва кормандони ҷавони вазорату идораҳо бо маърӯзаҳои илмӣ иштирок ва суханронӣ намуданд. Зикр гардид, ки Дар Паёми Пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаи сабти намунаҳои ҳунарҳои мардумӣ дар фењристњои ЮНЕСКО, дастгирии ҳунармандоне, ки бо маҳсули дасти худ ҳунарҳои фаромӯшшудаю […]

12.07.2018 Мо ба зидди ВНМ/БПМН мубориза мебарем

12 июли соли 2018 дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии № 52 ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе миёни ҷавонони касбу кори гуногун мизи мудаввар дар самти пешгирии паҳншавии вируси норасоии масунияти одам (ВНМ/БПМН) таҳти унвони “Мо тарафдори оилаи солимем” баргузор гардид. Дар рафти баргузории мизи мудаввар масъулини Раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе иштирок намуда, иброз доштанд, ки мо ҷавонон бояд барои пешгирии ҳамсолону ҳамсабақон ва аҳолии кишвар аз ин бемории хатарнок ВНМ/БПМН дар якҷоягӣ корҳои иттиллоотиро бештар ба роҳ монем.  Масъули иброз намуданд, ки мақсад аз ташкили чорабинии мазкур бори дигар баланд бардоштани сатҳи иттиллоотнокии ҷавонон, тарғиби тарзи ҳаёти солим ва ба ин васила пешгирии ҷавонон аз ҳар […]

12.07.2018 Конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ – амалӣ таҳти унвони «Ҳунарҳои мардумӣ: эҳё, ҳолат, рушд ва дурнамо» дар шаҳри Ҳисор баргузор мегардад

Имрӯз бо ташаббуси Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон соати 11:00 дар шаҳри Ҳисор конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ – амалӣ таҳти унвони «Ҳунарҳои мардумӣ: эҳё, ҳолат, рушд ва дурнамо» баргузор мегардад. Дар кори конфронс олимон ва муҳаққиқони ҷавонон, ҷавонони касбу кори гуногун ва кормандони ҷавони вазорату идораҳо бо маърӯзаҳои илмӣ иштирок хоҳанд кард. Ҳамзамон, дар доираи кори конфронс иштирокчиён аз мавзеъҳои таърихию сайёҳии шаҳри Ҳисор дидан менамоянд. 

11.07.2018 Мулоқоти Абдуллозода Аҳтам Рустам бо волонтёрон

Нимаи дуюми рӯзи 10-уми июли соли 2018 мулоқоти раиси Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Абдуллозода Аҳтам Рустам бо волонтёрони Кумита, шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои он баргузор гардид. Зимни мулоқот вобаста ба рушди фаъолияти волонтёрӣ, таҳияи Нақшаи корӣ барои нимсолаи дуюми соли 2018, ташкил ва баргузории мулоқоту вохӯриҳо, семинару тренингҳо ва аксияҳои гуногуни оммавию варзишӣ, иттиллоотӣ бо усули “ҳамсол ба ҳамсол”, “хона ба хона” ва “деҳа ба деҳа” зикр гардид. Раиси Кумита Аҳтам Абдуллозода иброз намуданд, ки фаъолияти волонтёрӣ фаъолияти хайрхоҳӣ буда, барои ҳар як ҷавон мактаби мардонагӣ, омӯзиш ва такмили маҳорату малака мебошад. Фаъолияти волонтёрӣ барои ҷавонон имкон фароҳам меоварад, ки  ҷавонон маҳорату малака, ҳунару […]

11.07.2018 Озмуни “Ҳунарҳои мардумӣ” миёни ҷавонон дар ноҳияи Носири Хусрав

Бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳияи Носири Хусрави вилояти Хатлон дар якҷоягӣ бо Ҳизби Халқӣ Демократии Тоҷикистон бахшида ба соли “Рушди саëҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ” озмуни ноҳиявиро таҳти унвони  “Ҳунарҳои мардумӣ” миёни наврасону ҷавонон баргузор намуда истодааст. Озмуни мазкур миёни наврасону ҷавонони 31 шаҳраку деҳаҳои ноҳияи Носири Хусрав баргузор гардида, дар арафаи таҷлили 27 – умин солгарди Рӯзи Итиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷамъбаст мегардад. Мавриди зикр аст, ки то ҳол озмуни мазкур дар 6 деҳаи ноҳия баргузор гардида, дар онҳо шумораи зиёди наврасону ҷавонон ҳунарҳои дастӣ, дастоварду маҳсули кори худро ба аъзои ҳакамон нишон додаанд. Бояд ёдовар шуд, ки имрӯз озмуни мазкур дар маҳалаи Бадахшони шаҳраки Баҳори ноҳияи Носири […]

Варзиш

13.07.2018 Таеквондочиёни тоҷик дар мусобиқаи ҷаҳонии донишгоҳӣ дар шаҳри Поҳанги Кореяи Ҷанубӣ 3 медал ба даст оварданд..

Мусобиқа 10 июл оғоз гардида, то 15 июл идома меёбад. Аз ҷумҳурии мо дар ин мусобиқаи бонуфуз 3 варзишгар – Моҳру Ҳалимова, Муниса Исматова ва Шаҳризода Ҷабборова иштирок карда, 3 медал (2 тилло, 1 нуқра) ба даст оварданд. Тавре аз Федератсияи таеквондо (ВТФ)-и Тоҷикистон хабар доданд, Моҳру Ҳалимова дар вазни +73 кг ва Муниса Исматова дар вазни -57 кг ғолиб шуданд. Моҳру мусобиқаро аз даври нимфинал оғоз карда, бар варзишгари Индонезия бо ҳисоби 8:5 ва дар финал бар варзишгари Непал бо ҳисоби 6:3 ғалаба кард. Муниса низ, дар даври нимфинал варзишгари Комбоҷаро бо ҳисоби 18:5 ва дар финал варзишгари мизбонро бо ҳисоби 23:3 шикаст дод. Шаҳризода Ҷаборова дар вазни -53 […]

13.07.2018 ФУТБОЛ: дастаи мунтахаби ҷавонони Тоҷикистон ба финали Ҷоми шаҳрдории Остона роҳ ёфт.

Дастаи мунтахаби ҷавонони то 16-солаи  Тоҷикистон   таҳти роҳбарии сармураббӣ Зайниддин Раҳимов ба бозии ниҳоии Мусобиқаи байналмилалии Ҷоми шаҳрдории Остона роҳ ёфт. Дар бозии охири марҳилаи гурӯҳӣ  дастаи мунтахаби то  16-солаи Тоҷикистон  бо дастаи мунтахаби  то 17- солаи   «Остона»  рақобат намуд. Дар ин сабқати ҷолибу диданӣ   дастаи мунтахаби  Тоҷикистон бо ҳисоби 3:1 дастболо шуда, роҳхати даври ниҳоии мусобиқаи мазкурро соҳиб шуд. Ёдовар мешавем, ки имрӯз, 13 июл дар финал дастаи  мунтахаби  Тоҷикистон бо дастаи мунтахаби  «Шахтёр U-17» (Қарағанда, Қазоқистон) рақобат мекунад. Вохӯрии мазкур дар Варзишгоҳи  «Астана-Арена», соати 16:30 ба вақти Душанбе баргузор мешава

12.07.2018 Ғолибияти варзишгарони тоҷик дар Қирғизистон.

5-6 июли соли равон дар шаҳри Ҷолпон-Атаи Қирғизистон 4 – умин  мусобиқаи байналмилалии Open Issykkul-2018 оид ба каратэ-до WKF баргузор гардид, ки дар он зиёда аз 350 варзишгарони Осиёи Миёна аз кишварҳои Ӯзбекистон, Қазоқистон, Тоҷикистон ва Қирғизистон иштирок намуданд. Дар ин мусобиқа дар вазни 61кг Ҳомидов Шӯҳрат миёни ҷавонони синну солашон 16-17 сола ҷойи аввалро сиҳиб гардида, дар вазни 35 кг миёни наврасони сину солашон 10-11 сола Раҳматуллоев Суҳроб.сазовори ҷойи дуюм гардид. Дар вазни 61 кг миёни наврасону ҷавонони сину солашон 16 -17 сола Шодиев Умед ва Исломов Шамсиддин дар вазни 51кг ҷои сеюмро соҳиб гардиданд. Ҳайдаров Ҷавоҳир бошад миёни ҷавонони сини солашон 18 сола дар +75 кг сазовори ҷои […]

12.07.2018 Мусобиқаи шашка ва шоҳмот дар Бохтар.

Дар доираи Нақша – чорабиниҳои Бахши кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Бохтар  мусобиқаи шашка байни ҷавонони синну соли 15 – 25 сола бахшида ба 27- солагии истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. Дар мусобиқаи мазкур 25 нафар ҷавонон барои нишон додани маҳорату малакаи худ миёни ҳам рақобат намуданд. Мақсад аз баргузории чорабинии мазкур ин дарёфти чеҳраҳрои боистеъдод ва ташфиқи ин намуди варзишие, ки ба ташакули зеҳнии шахс манфиати мусбӣ мерасонад, ба ҳисоб меравад. Ғолибон ва иштирокчиёни фаъоли мусобиқа бо туҳфаҳо ва сипосномаҳо қадрдонӣ карда шуданд.

12.07.2018 Бозомӯзии ҳамбастагии олимпӣ барои маъмурони соҳаи варзиши минтақаи Рашт.

Бо ташаббуси Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6 то 8 июли соли 2018 дар шаҳрки Fарми ноҳияи Рашт давраи бозомӯзии ҳамбастагии олимпӣ барои маъмурони соҳаи варзиши минтақаи Рашт доир гардида. Дар курси бозомӯзӣ зиёда аз 20 нафар мураббиёни мактабҳои варзишии минтақаи Рашт ба таълим фаро гирифта шуда, муддати ду рӯз аз ҷониби коршиносони соҳа ба онҳо қоидаҳо ва талаботҳои сатҳи байналмилалӣ оид ба омода намудани варзишгарон барои иштирок дар сабқатҳои байналмилалӣ, омӯзонида шуд. Дар охир ба иштирокчиёни курси мазкур аз ҷониби Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш сертификат дода шуд.

Сайёҳӣ

Данная рубрика не содержит информаций